Tulossa: Ainutlaatuinen Family TIES -ohjaajakoulutus!

Family TIES –ohjaajakoulutus

Nyt mahdollisuus osallistua ainulaatuiseen koulutukseen, jossa kouluttajina
toimivat menetelmän kehittäjät Robert Calame ja Kim Parker. Koulutus järjestetään 6-8.5.2019 Helsingissä

ART (Aggression Replacement Training) on ryhmämenetelmä haasteellisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Menetelmä on käytössä mm. sosiaalityössä ja nuorisopsykiatrialla
ympäri Suomen. Tutkimusten mukaan tulokset paranevat, kun nuoren läheiset otetaan mukaan interventioon. ART-ryhmän tueksi on hyvä liittää nuoren vanhemmille ja läheisille suunnattu
Family TIES (Training In Essential Skills) ryhmämenetelmä.

Koulutus edellyttää aiemmin suoritettua ART-koulutusta. Kokemus ryhmän
ohjaamisesta katsotaan eduksi.
Family TIES – Ohjaajakoulutus: Koulutuksessa syvennytään menetelmän teoriaan ja käytäntöön. Opetus keskittyy pitkälti toiminnalliseen oppimiseen ja antaa valmiuden aloittaa
FT-ryhmä omassa työssä. Ryhmän käynnistämiseen koulutettavilla on mahdollisuus saada koulutuksen aikana tukea. Koulutus toteutetaan englanninkielellä. Perustason osaaminen riittää koulutukseen osallistumiseen.
Koulutusmateriaalina osallistujille jaetaan suomenkielinen kirja:
FamilyTies – vuorovaikutustaitojen harjoitusohjelma aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten
perheille.
Koulutukseen valitaan 20 henkilöä.
Koulutuksen hinta 550€

Sisältö:
 opetus, 3 pv
 kouluttajat Robert Calame ja Kim Parker (Kanada). Lisäksi yhdistyksen kouluttajat Jaana Jokinen ja Teija lampinen.
 koulutusmateriaalit
 kirja Family Ties -Vuorovaikutustaitojen harjoitteluohjelma aggressiivisesti käyttäytyvien
nuorten perheille. (2014) R. Calame & K. Parker.
 todistus osallistumisesta koulutukseen
 Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvi
 lounas on omakustanteinen.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 22.4.2018 mennessä: info@suomenart.com . Kerro
ilmoittautumisen yhteydessä laskutusosoitteesi. Suosimme ensisijaisesti verkkolaskutusta,
sellaisen ollessa mahdollinen. Kerro lisäksi myös mahdollinen erityisruokavaliosi.