Koulutuspaketit

Yhdistyksellä on tarjottavana viisi eri koulutuspakettia. Alla kuvaukset niistä hintatietoineen. Yhdistys järjestää koulutuksia tilauksesta sekä noin puolivuosittain kysynnän mukaisesti avoimia koulutuksia, joihin voi osallistua kuka vain. Jotta pystymme tarjoamaan tarpeenmukaisesti koulutuksia, olethan yhteydessä meihin koulutustarpeistasi.

Voit tilata tai tiedostella kaikista koulutuksista lisää sähköpostilla osoitteesta: info@suomenart.com


ART-AART BOOSTER – päivä

AART on pohjoismainen sovellus, jonka Suomen ART yhdistys on ottanut
käyttöönsä. AART tuo lisää ymmärrystä menetelmän taustateoriaan, tuo
mukanaan ennaltaehkäisevämpää ja kasvatuksellisempaa otetta. Ohjelma on muokkaus ART:stä nykyaikaisen oppimistiedon ja käytännön kokemusten pohjalta. Aiempi perehtyneisyys ART – menetelmään on välttämätön päivään osallistumisen kannalta, koska opettelun painopiste on ART – menetelmää täydentävissä kokonaisuuksissa.

Päivän aikataulu
8.30-9.30 Mikä on uutta?
9.30-11 Sosiaaliset taidot
11-12 lounas
12-13.30 vihan hallinta
13.30-13.45 kahvi
13.45-15.15 Moraalinen päättely
15.15-15.30 Keskustelua

Kurssi toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä.
Enimmäismäärä koulutuksessa on 20 henkilöä. Kurssin hinta
toimipaikalle tilattuna 2000€ (alv 0%), jolloin tilaaja järjestää
tilat, rekrytoi osallistujat (max 20 henkilöä) ja toimittaa päivään
aamu- ja iltapäiväkahvit. Avoimien koulutusten hinta on 200€/hlö (alv 0%), yhdistyksen jäseniltä 150€/hlö (alv 0%). Hinta sisältää kurssimateriaalin ja suomenkielisen AART – menetelmä harjoituskirjan, jossa menetelmä ja ryhmäkerrat esitellään selkeästi. Lounas omakustanteinen.


Aggression Replacement Training® – JOHDATUS RYHMÄN OHJAAMISEEN (2,5 pv)

Aggression Replacement Training® (ART) on ryhmämuotoinen, oppimisteoreettista viitekehystä noudattava interventio, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Se koostuu säännöllisistä ryhmätapaamisista, joissa nuoret aikuisen johdolla opettelevat ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä, joiden avulla tehdä valintoja ja toimia ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa.  Johdatus ryhmän ohjaamiseen -koulutus painottuu käytännön ryhmänohjausharjoituksiin: sen aikana osallistujat harjoittelevat itse ART-sessioiden ohjaamista. Lisäksi kaikille osallistujille jaetaan ART:n perusteos. Sen tuella osallistujilla on valmius aloittaa ART:n käyttö omassa työssään.

Koulutuksen kesto on kaksi ja puoli päivää: ensin kaksi peräkkäistä päivää, ja puolikas päivä noin kuuden kuukauden kuluttua (aika sovitaan ensimmäisten päivien aikana). Koulutukseen otetaan enintään 10 henkilöä. Tämä mahdollistaa parhaiten konkreettisesti menetelmän oppimisen. Koulutus toteutetaan, kun  osallistujia on vähintään 6 henkilöä. Suomen ART ry ilmoittaa koulutuksen mahdollisesta peruuntumisesta 4 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työparin kanssa (tai useampi työntekijä samasta työpaikasta).

Kurssin hinta erikseen tilattuna on 5500€  (alv 0%), jolloin tilaaja järjestää tilat, rekrytoi osallistujat (max 10 henkilöä) ja toimittaa päiviin aamu- ja iltapäiväkahvit. Avoimien koulutusten hinta on 550€/hlö, yhdistyksen jäseniltä 500€/hlö. Tällöin yhdistys toteuttaa koulutuksen kokonaisuudessaan. Hinta sisältää lähiopetuksen, kurssimateriaalin, suomenkielisen ART:n perusteoksen, noin puolen vuoden jälkeen toteutettavan puolen päivän mittaisen seurantapäivän, ja todistuksen koulutuksesta.


Aggression Replacement Training® – OHJAAJAKOULUTUS (5 pv)

Aggression Replacement Training® (ART) on ryhmämuotoinen, oppimisteoreettista viitekehystä noudattava interventio, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Se koostuu säännöllisistä ryhmätapaamisista, joissa nuoret aikuisen johdolla opettelevat ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä, joiden avulla tehdä valintoja ja toimia ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa.

Ohjaajakoulutuksessa osallistujat saavat perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Jokainen osa-alue harjoitellaan toiminnallisten menetelmien avulla. Suuressa roolissa ovat käytännön ryhmänohjausharjoitukset: osallistujat harjoittelevat itse ART-sessioiden ohjaamista. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Prosessin aikana osallistujat kokoavat, suunnittelevat ja ohjaavat tuetusti ART-ryhmän omassa työympäristössään.

Ohjaajakoulutuksen perusteella osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista että valmius ohjata ART-ryhmiä omassa työssään. Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetuspäivää, oman ryhmän ohjaamista, kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallinen lopputyö sekä mahdollisuus mentorointiin. Koulutuksen lähiopetuspäivät jaksottuvat noin reilun puolen vuoden jaksolle. Kokonaisuus on suoritettava noin vuodessa. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työparin kanssa (tai useampi työntekijä samasta työpaikasta). Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa ja se toteutetaan kun osallistujia on vähintään 7 henkilöä.

Kurssin hinta erikseen tilattuna 12800€ (alv 0%), jolloin tilaaja järjestää tilat, rekrytoi osallistujat (max 12 henkilöä) ja toimittaa päiviin aamu- ja iltapäiväkahvit. Avoimien koulutusten hinta on 1080€/hlö, yhdistyksen jäseniltä 980€/hlö. Hinta sisältää lähiopetuksen (36 h), työnohjauksen (max 7 h), kurssimateriaalin, suomenkielisen ART:n perusteoksen ja todistuksen koulutuksesta.


Family TIES® –  (Training In Essential Skills),  JOHDATUS FamilyTIES menetelmään (1,5 pv )

Tämä workshop on johdatus perheille suunnattuun ryhmämuotoiseen menetelmään, joka on kehitetty vahvistamaan ja tukemaan ART- ryhmissä opittujen taitojen siirtymistä nuorten ja perheen arkeen. Tutkimusten mukaan tulokset paranevat, kun nuoren perhe otetaan mukaan interventioon. Workshop sisältää yhden lähiopetuspäivän ja yhden myöhemmin tapahtuva menetelmämentorointitapaamisen, puolipäivää, ajankohta sovitaan koulutuksessa koulutettavien kesken.

Koulutuksessa tutustutaan Family TIES (Training In Essential Skills –menetelmään teoriassa ja käytännössä. Opetus perustuu pitkälti toiminnalliseen oppimiseen ja koulutus antaa valmiudet aloittaa ART-ryhmän tueksi, rinnalla kulkeva nuoren vanhemmille ja läheisille suunnattu 11 tapaamiskerran Family TIES (Training In Essential Skills) ryhmämenetelmä. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat oman perheryhmän käynnistämisen.

Edellytys FamilyTies-koulutusosioon osallistumisesta on, että osallistujalla on ART-workshop tai ohjaajakoulutus suoritettuna. Aiempi perehtyneisyys ART – menetelmään on välttämätöntä, koska
opettelun painopiste on ART – menetelmää täydentävässä kokonaisuuksissa. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työparin kanssa (tai useampi työntekijä samasta työpaikasta). Kurssi toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Kurssin hinta erikseen tilattuna 5920€ (alv 0%), jolloin tilaaja järjestää tilat, rekrytoi osallistujat (max 16 henkilöä) ja toimittaa päiviin aamu- ja iltapäiväkahvit. Avoimien koulutusten hinta on 370€/hlö ja yhdistyksen jäsenille 320€/hlö. Hinta sisältää kurssimateriaalin ja suomenkielisen FamilyTies – menetelmä harjoituskirjan, jossa ryhmäkerrat esitellään selkeästi.


JOHDATUS ART (Aggression Replacement Training)  & Family TIES – koulutuskokonaisuuteen

Toistaiseksi tätä koulutusvaihtoehtoa ei ole avoimessa koulutustarjonnassamme, jos kuitenkin toivoisit koulutusta avoimena, laitathan siitä postia osoitteeseen: info@suomenart.com

ART (Aggression Replacement Training) on ryhmämenetelmä aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Menetelmä on käytössä mm. sosiaalityössä ja nuorisopsykiatriassa ympäri Suomen. Tutkimusten mukaan tulokset paranevat, kun nuoren perhe otetaan mukaan interventioon. ART-ryhmän tueksi on hyvä liittää nuoren vanhemmille ja läheisille suunnattu 11 tapaamiskerran Family TIES (Training In Essential Skills) ryhmämenetelmä. Tämä koulutus on johdatus molempiin työskentelymuotoihin ja antaa valmiudet aloittaa työskentely.

Aggression Replacement Training – JOHDATUS RYHMÄN OHJAAMISEEN: Aggression Replacement Training (ART) on ryhmämuotoinen, oppimisteoreettista viitekehystä noudattava interventio, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Se koostuu säännöllisistä ryhmätapaamisista, joissa nuoret aikuisen johdolla opettelevat ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä, joiden avulla tehdä valintoja ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa.

Family TIES – JOHDATUS RYHMÄN OHJAAMISEEN: Koulutuksessa tutustutaan menetelmän teoriaan ja käytäntöön. Opetus painottuu pitkälti toiminnalliseen oppimiseen ja tämä osio antaa valmiuksia aloittaa jo käynnissä olevien ART-ryhmien tueksi myös perheryhmiä omassa työssä. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat oman perheryhmän käynnistämisen. Edellytys FamilyTies-koulutusosioon osallistumisesta on, että osallistujalla on ART-workshop tai ohjaajakoulutus suoritettuna.

Lisäksi kaikille osallistujille jaetaan ART:n perusteos: ART – Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille ja suomenkielinen Family Ties -Vuorovaikutustaitojen harjoitteluohjelma aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten perheille. – menetelmän harjoituskirja, jossa ryhmäkerrat esitellään selkeästi. Kurssin kokonaishinta kaikilta max 10/10 + 6 FamilyTies osuuteen osallistuvalta on 8470€.