Family TIES (Training in Essential Skills) on ohjelma aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten perheille ja lähipiirille. Sen avulla vanhemmat ja ja nuoret saavat tilaisuuden harjoitella yhdessä vaihtoehtoisia tapoja toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Yhteinen työskentely rakentaa luottamusta perheen jäsenten välille ja luo uskoa perheen voimavaroihin. Perheet oppivat ratkaisemaan ristiriitoja rakentavalla tavalla vanhempien toimiessa omien lastensa valmentajina.

Family TIES on strukturoitu, ryhmämuotoinen menetelmä, joka on jatkoa nuorten ryhmän toiminnalle. Erityinen tavoite on tukea ja auttaa nuorta hänen muutostyössään. Menetelmä on konkreettinen työväline perheiden kanssa työskentelyyn silloin, kun lapsi tarvitsee apua käyttäytymisen pulmissa.

Malli perustuu perheiden ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Ryhmäläiset saavat tilaisuuden oppia, paitsi omista, myös muiden perheiden kokemuksista. Vertaisuus ja yhteinen tuki on vahvasti läsnä ryhmätapaamisilla. Menetelmää voi käyttää myös yksittäisten perheiden tukena.

ALE. Tällä hetkellä tarjoamme Family TIES -ohjaajakoulutuksen tarjoushintaan. Katso tarkemmin koulutussivuiltamme.