Suomen ART-yhdistys tarjoaa kuutta eri koulutuspakettia niin AART kuin Family TIES -menetelmistä. Kaikki koulutukset painottuvat käytännön ryhmänohjausharjoituksiin. Koulutuksien kohderyhmää ovat erityisesti yksityisen ja kunnallisen terveydenhuollon osastot, lastensuojelu ja perhetyö, sosiaalialan yritysten ja järjestöjen työryhmät ja hanketiimit sekä kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöt. Menetelmän perustuessa parityöskentelyyn on suositeltavaa, että samasta yksiköstä valmistuu vähintään kaksi työntekijää ART-menetelmän osaajiksi.

Alla kuvaukset koulutuspaketeista ja niiden yksityiskohdista hintatietoineen. Koulutuksia järjestetään tilauksesta sekä avoimina koulutuksina. Tilaa tai tiedustele lisää sähköpostilla osoitteesta info@suomenart.com tai puhelimitse 050 3793355. Sivuiltamme löytyy myös yhteydenottolomake.


Aggression Replacement Training® – JOHDATUS RYHMÄN OHJAAMISEEN

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
6-1022,56 kk5500 €

Koulutuksen aikana osallistujat harjoittelevat itse ART-sessioiden ohjaamista. Lisäksi kaikille osallistujille jaetaan ART:n perusteos. Sen tuella osallistujilla on valmius aloittaa ART:n käyttö omassa työssään.

Ensimmäinen jakso koostuu kahdesta peräkkäisestä päivästä, ja toinen jakso puolikkaasta seurantapäivästä, noin kuuden kuukauden kuluttua.


Aggression Replacement Training® – OHJAAJAKOULUTUS

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
7-1235,512 kk12800 €

Osallistujat saavat koulutuksesta perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Osallistujat harjoittelevat itse ART-sessioiden ohjaamista. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Prosessin aikana osallistujat kokoavat, suunnittelevat ja ohjaavat tuetusti ART-ryhmän omassa työympäristössään. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista että valmius ohjata ART-ryhmiä omassa työssään.

Koulutuksessa osallistuja
• ohjaa omaa ryhmää,
• perehtyy kirjallisuuteen,
• laatii kirjallisen lopputyön sekä
• saa mahdollisuuden mentorointiin.

Ensimmäinen jakso koostuu kolmesta peräkkäisestä päivästä, toinen yhdestä ja kolmas yhdestä kokonaisesta päivästä. Jaksot sijoittuvat puolen vuoden päähän toisistaan. Lisäksi osallistuja saa osallistua puolen päivän työnohjaukseen ryhmän tilanteesta riippuen 1. ja 2. tai 2. ja 3. jakson välissä.


Aggression Replacement Training® –  AART BOOSTER -päivä

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
10-20117,5 h2000 €

(Opettelun painopiste on ART – menetelmää täydentävissä kokonaisuuksissa, joten aiempi perehtyneisyys ART – menetelmään on välttämätön.)

Booster- päivä on suunniteltu täydentämään aikaisempaa ART- osaamista. Päivässä osallistutaan intensiivikoulutukseen ART- menetelmän parissa. AART Booster- päivä voidaan järjestää, kun osallistujilla on muu ART-koulutukseen osallistuminen taustalla.


Family TIES® (Training In Essential Skills) –  JOHDATUS FamilyTIES MENETELMÄÄN

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
10-1621,56 kk5920 €

(Opettelun painopiste on ART – menetelmää täydentävissä kokonaisuuksissa, joten aiempi perehtyneisyys ART – menetelmään on välttämätön.)

Koulutuksessa tutustutaan Family TIES –menetelmään teoriassa ja käytännössä. Koulutus antaa valmiudet aloittaa 11 tapaamiskerran Family TIES-ryhmämenetelmä ART-ryhmän tueksi. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat oman perheryhmän käynnistämisen.

Ensimmäinen jakso koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä ja toinen jakso puolipäiväisen mentorointitapaamisen. Ajankohta sovitaan koulutuksessa koulutettavien kesken.

Tarkempia tietoja FamilyTies -menetelmästä löydät täältä.


JOHDATUS ART (Aggression Replacement Training®)  & Family TIES® (Training In Essential Skills) – KOULUTUSKOKONAISUUTEEN

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
10-16246 kk8470 €

Koulutuksessa tutustutaan menetelmän teoriaan ja käytäntöön. Se antaa ART-menetelmä-osuuden tueksi FamilyTIES-osuuden mukanaan tuomat valmiudet aloittaa jo myös perheryhmiä omassa työssä. Koulutuksessa osallistujat suunnittelevat oman perheryhmän käynnistämisen.

Ensimmäinen jakso kestää kaksi kokonaista päivää ja sisältää ART – Johdatus ryhmän ohjaamiseen -osuuden. Toinen jakso kestää kokonaisen päivän ja sisältää FamilyTies -menetelmän osuuden.

Tarkempia tietoja FamilyTies -menetelmästä löydät täältä.


FamilyTIES® – OHJAAJAKOULUTUS

RyhmäkokoJaksotOpetuspäivätKestoHinta
10-16133pv6500 €

(Opettelun painopiste on ART – menetelmää täydentävissä kokonaisuuksissa, joten aiempi perehtyneisyys ART – menetelmään on välttämätön.)

ART-ryhmän tueksi on hyvä liittää nuoren vanhemmille ja läheisille suunnattu Family TIES (Training In Essential Skills) ryhmämenetelmä.

Koulutuksessa syvennytään menetelmän teoriaan ja käytäntöön. Opetus keskittyy pitkälti toiminnalliseen oppimiseen ja antaa valmiuden aloittaa FT-ryhmä omassa työssä. Ryhmän käynnistämiseen koulutettavilla on mahdollisuus saada koulutuksen aikana tukea.

Tarkempia tietoja FamilyTies -menetelmästä löydät täältä.