Kenelle ART (Aggression Replacement Training ®) sopii?
ART sopii epäsosiaalisesti, eli liiallisen aggressiivisesti tai vetäytyvästi, käyttäytyville nuorille ja nuorille aikuisille, n. 12:sta ikävuodesta eteenpäin. Menetelmä sopii varhaisvaiheen puuttumiseen, jos nuori itse on huomannut oman käyttäytymisensä aiheuttamat ongelmat ja on motivoitunut harjoittelemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. Menetelmä on varsinaisesti suunnattu nuorille, joilla ongelma on ollut jo pitkään. ARTissa opetettavat taidot sopivat kaikille meille.


Kenelle ART ei sovi?
ART sellaisenaan ei ole suunnattu pienille lapsille (alle 10-vuotiaille). Menetelmän ryhmämuotoisuus asettaa rajoituksia sen käytölle. Nuorten on oltava ryhmäkuntoisia, ts. heidän on pystyttävä tulemaan tilaan, jossa on toisia nuoria, ja kyettävä toimimaan/olemaan siinä. Tämä sulkee esim. avoimen psykoottiset nuoret ryhmän ulkopuolelle. Nuoret, jotka eivät koe minkäänlaista tarvetta muuttaa omaa käyttäytymistään, saattavat herätä muutoksen tarpeeseen ryhmän aikana. Jos näin ei käy, on parempi käyttää ensin muita, motivointiin keskittyviä menetelmiä.


Voiko ART:ta käyttää yksilötyössä?
Menetelmä on suunniteltu ryhmässä käytettäväksi. Menetelmän osia voi ja kannattaakin hyödyntää myös kaksin nuoren kanssa, jos nuori on esimerkiksi jostain syystä ollut pois ryhmäkerralta. Menetelmän vaikuttavuutta ei kuitenkaan ole todennettu yksilötyössä, eikä ole oikein kutsua tällaista työskentelyä ART:ksi.


Kuinka usein ryhmän pitää kokoontua?
Ryhmän on syytä olla intensiivinen. Ihanteellinen tapaamistahti on 3 kertaa viikossa. Tapaamisia on hyvä olla niin usein, että edellisellä kerralla harjoitellut asiat ovat vielä hyvässä muistissa, mutta ei liian usein, jotta nuorella on mahdollisuus harjoitella oppimiaan taitoja sessioiden välillä arkielämässä. Ryhmän kesto riippuu osallistuvien nuorten tarpeista. ART-kirjassa kuvataan 10 viikon (30 tapaamiskerran) ohjelma, joka on hyvä lähtökohta. AART-kirjan periaatteet mahdollistavat joustavamman tapaamiskertojen sijoittelun. Aggressiivinen käyttäytyminen on nuoruusikään mennessä usein hyvin opittu. Sen poisoppiminen vie aikaa. Mitä enemmän nuoret harjoittelevat, sitä parempi.


Maksaako menetelmän käyttäminen?
ART-menetelmä on Suomessa kaikille käyttäjille vapaa ja ilmainen menetelmä. Sen kehittäjät ovat halunneet rohkaista kaikkia nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ottamaan sen käyttöön ja nuorten avuksi.


Kuka voi ohjata ART-ryhmää?
ART-ryhmää ohjaa kaksi aikuista. Ohjaajia on eri koulutus- ja ammattialoilta: sairaanhoitajia, opettajia, psykologeja, nuorisotyöntekijöitä, lääkäreitä, sosiaaliohjaajia, jne. Ryhmän voi aloittaa osallistumalla työparin kanssa ART-koulutukseen, jossa harjoitellaan ryhmän ohjaamista kouluttajien tuella. Sen voi myös aloittaa omatoimisesti, seuraamalla kirjan ART – Aggression Replacement Training ohjeita. Koulutuksen käynyt ohjaaja voi myös pyytää työparikseen henkilön, joka ei ole käynyt koulutusta, mutta on perehtynyt asiaan kirjan kautta.


Mistä ART-koulutusta saa?
Suomessa ART-koulutus on yksinoikeudella Suomen ART ry:llä (katso koulutus-sivulta). Lähimmät ulkomaiset koulutuskeskukset löytyvät Ruotsista. Yhdysvalloissa koulutus on yksinoikeudella menetelmän kehittäjän, Barry Glickin alla.