Suomen ART (Finnish Aggression Replacement Training® Society) ry is a non-profit organization. The aim of the organization is to diminish youth violence in Finland by advocating the use of Aggression Replacement Training® (ART). The organization is founded 2004.

Our principles are:

 • ART should be freely available for practitioners to use.
 • ART training should be of good quality but so inexpensive that it is affordable to all professions.
 • ART training and material should be available in Finnish language.
 • We warmly welcome all people to join the Association. Everybody has a chance to join and be active!

What do we do?

 • Organize ART and Family TIES training for professionals who work with kids (for example a 2,5 day Introductory Training, a 5 day Instructor Training, seminar days with Finnish and foreign ART experts).
 • Translate and publish ART and Family Ties literature.
 • Foster ART interested research in Finland.
 • Offer possibilities to interact with other ART enthusiastic professionals.

 We support our members in their ART work (small scale financial support to individuals who wish to study ART better; host an ART library with relevant books; help members to share the material that they have produced to other members; etc.)

We have about 250 members (September 2021). Board consists of people from different backgrounds and from different parts of Finland. Members of the board are elected by society’s annual general meeting in March-May every year.


Suomen ART (Finnish Aggression Replacement Training® Society) ry är en ideell organisation. Organisationens syfte är att minska ungdomsvåld i Finland genom att förespråka användningen av Aggression Replacement Training® (ART). Organisationen grundades 2004.

Våra principer är:

 • ART bör vara fritt tillgänglig för utövare att använda.
  ART-utbildningen ska vara av god kvalitet men så billig att den är överkomlig för alla yrken.
  ART utbildning och material bör finnas tillgängligt på finska.
  Vi hälsar alla välkomna att gå med i föreningen. Alla har en chans att vara med och vara aktiva!

Vad gör vi?

 • Anordnar ART- och Family TIES-utbildningar för yrkesverksamma som arbetar med barn (till exempel en 2,5 dagars introduktionsutbildning, en 5 dagars instruktörsutbildning, seminariedagar med finska och utländska ART-experter).
  Översätter och publicerar litteratur om konst och familjeband.
  Försöker främja ART-intresserad forskning i Finland.
  Erbjuder möjligheter att interagera med andra ART-entusiastiska proffs.

Vi stödjer våra medlemmar i deras ART-arbete (småskaligt ekonomiskt stöd till individer som vill studera ART bättre; värd för ett ART-bibliotek med relevanta böcker; hjälper medlemmarna att dela materialet som de har producerat till andra medlemmar, etc.)

 • Vi håller kontakten med de internationella ART-gemenskaperna, t.ex. PREPSEC International.
 • Inom en snar framtid kommer vi att anordna utbildningar även på svenska.

Vi har cirka 250 medlemmar (september 2021). Styrelsen består av personer med olika bakgrund och från olika delar av Finland. Styrelseledamöter väljs av föreningens årsstämma i mars-maj varje år.